i vs you mutluluğun resmi
 • kamarilla ne demek
 • lirik ne demek
 • cebir ne demek
 • garp ne demek
 • malzeme ne demek
 • laden ne demek
 • sakkaroz ne demek
 • zefir ne demek
 • bağ ne demek
 • redif ne demek
 • mesih ne demek
 • lain ne demek
 • yolcu ne demek
 • eksperimantalist ne demek
 • takvim ne demek
 • hantallık ne demek
 • entel ne demek
 • nalayık ne demek
 • baro ne demek
 • nevraljik ne demek
 • germanyum ne demek
 • verev ne demek
 • handan ne demek
 • glikol ne demek
 • ussal ne demek
 • lehtar ne demek
 • oflaz ne demek
 • lansman ne demek
 • cesim ne demek
 • zonk ne demek
 • cadaloz ne demek
 • delegasyon ne demek
 • elaman ne demek
 • haramzade ne demek
 • video ne demek
 • operet ne demek
 • siyasi ne demek
 • ehemmiyet ne demek
 • hademe ne demek
 • otantik ne demek
 • literatür ne demek
 • paravan ne demek
 • sabura ne demek
 • zaptiye ne demek
 • lenfosit ne demek
 • cazbant ne demek
 • mücessem ne demek
 • palavra ne demek
 • halisane ne demek
 • ebeveyn ne demek
 • laktik asit ne demek
 • hakim ne demek
 • baytar ne demek
 • ablavut ne demek
 • zikretme ne demek
 • kağnı ne demek
 • drezin ne demek
 • bazalt ne demek
 • cazibeli ne demek
 • macera ne demek
 • ebediyet ne demek
 • ivaz ne demek
 • tabilik ne demek
 • baldız ne demek
 • zar ne demek
 • artrit ne demek
 • zihniye ne demek
 • lacerem ne demek
 • fototaksi ne demek
 • uranyum ne demek
 • dara ne demek
 • demagojik ne demek
 • lame ne demek
 • global ne demek
 • yelve ne demek
 • halt ne demek
 • hamak ne demek
 • paralel ne demek
 • nefes ne demek
 • natuk ne demek
 • damla ne demek
 • şarampol ne demek
 • litoloji ne demek
 • sakaf ne demek
 • lahzada ne demek
 • abaza ne demek
 • dudu ne demek
 • Kelimemiz
  oran
  oran Ne Demek?

  Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo. - isim

  İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.

  Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.

  İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı. - matematik

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Yerli oyunların çeviri oyunlara oranı değişti ve yükseldi.

  M. And

  Üçün sekize oranı.

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  oran Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  oran Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  oran Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  oran Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  oran Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  oran Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  oran Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  dota experts forum cumhurbaşkanı seçimi